Welkom op de site van
O.M.T. ONGEDIERTEBESTRIJDING.

 • Even voorstellen.
 • Insectenbestrijding.
 • Knaagdierenbestrijding.
 • Houtaantasters.
 • Zwambestrijding.
 • duivenbestrijding.
 •  
 • O.M.T.Ongediertebestrijding
 • Capadosestraat 80
 • 2523 AG DEN HAAG
 • TEL.: 06-81.93.04.81 of 070-211.44.71
 • mail: omtettero@gmail.com
 • Klik hier voor contact vergeet niet uw telefoonnr. te vermelden
 • Klantbeoordelingen:
  The SELECT permission was denied on the object 'Perceel', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'NL'.<br>The SELECT permission was denied on the object 'Qualitymeters', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'Company'.<br>The SELECT permission was denied on the object 'ExternalReviewAggregates', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'Company'.

  Server Error in '/' Application.

  The SELECT permission was denied on the object 'Perceel', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'NL'.
  The SELECT permission was denied on the object 'Qualitymeters', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'Company'.
  The SELECT permission was denied on the object 'ExternalReviewAggregates', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'Company'.

  Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

  Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: The SELECT permission was denied on the object 'Perceel', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'NL'.
  The SELECT permission was denied on the object 'Qualitymeters', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'Company'.
  The SELECT permission was denied on the object 'ExternalReviewAggregates', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'Company'.

  Source Error:

  An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

  Stack Trace:

  
  [SqlException (0x80131904): The SELECT permission was denied on the object 'Perceel', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'NL'.
  The SELECT permission was denied on the object 'Qualitymeters', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'Company'.
  The SELECT permission was denied on the object 'ExternalReviewAggregates', database 'AlleBedrijvenIn', schema 'Company'.]
    System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +3318656
    System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +334
    System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4289
    System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() +89
    System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() +101
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) +624
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +3392
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) +725
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) +84
    System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) +312
    Lithium.SqlMapper.QueryMultiInternal(IDbConnection connection, CommandType commandType, String query, Object parameters, IDbTransaction transaction, QueryIdentity identity) +472
    Allebedrijvenin.Tools.Controllers.<Show>d__2.MoveNext() +201
    System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() +32
    System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) +62
    System.Web.Mvc.Async.TaskAsyncActionDescriptor.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) +92
    System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass37.<BeginInvokeAsynchronousActionMethod>b__36(IAsyncResult asyncResult) +22
    System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) +42
    System.Web.Mvc.Async.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d() +72
    System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() +396
    System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) +42
    System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass2b.<BeginInvokeAction>b__1c() +38
    System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult) +188
    System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) +38
    System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecuteCore>b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) +32
    System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) +68
    System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) +52
    System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) +39
    System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) +38
    System.Web.Mvc.MvcHandler.<BeginProcessRequest>b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) +46
    System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) +68
    System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) +38
    System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +431
    System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +75
    System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +158
  


  Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4110.0
  <-------------------O.M.T. ONGEDIERTE WEG ERMEE!!

  O.M.T.ongediertebestijding bestrijd: houtworm, ratten kakkerlakken, motten,zilvervisjes, ovenvisjes, klanders, vlooien, krekels, advies, NDA-keurmerk, HACCP, SVO-gediplomeerd, injecteren van hout, duivenwering, boktorbestrijding, houtwormbestriijding,

  K.v.k. nr: 27330466


  Even voorstellen

  Naar begin

 • ONGEDIERTE
 • Alles heeft zijn plaats en functie op onze wereld zo ook het gedierte dat wij plegen te bestrijden. We spreken van ongedierte wanneer deze diersoorten voorkomen op plaatsen waar zij niet thuis horen, plaatsen die uit hygiënische overwegingen niet verantwoord zijn, en wanneer zij voorkomen in hoeveelheden die ons overlast bezorgen of schade berokkenen.

 • EVEN KENNIS MAKEN
 • Het is goed te weten dat er bedrijven zijn die dit probleem voor u kunnen oplossen. O.M.T. is een bedrijf met jarenlange ervaring dat een totaal pakket heeft op het gebied van ongedierte bestrijding. Of het nu gaat om ratten, muizen, kakkerlakken, vlooien, vliegen, schimmels, houtworm of boktoren O.M.T. weet er ‘weg mee’. O.M.T. te hulp roepen brengt geen enkel risico met zich mee, want een inspectie, advies of inspectie is altijd gratis. Tevens zijn wij er trots op dat wij uitsluitend werken met gediplomeerde medewerkers. Ook wanneer u reeds contracten met een bestrijdingsfirma hebt is het zeker de moeite waard om een vrijblijvende offerte bij ons aan te vragen. Wij hanteren de laagste prijs omdat wij niet probleemverleggend werken. In deze tijd van steeds strenger wordende milieueisen trachten wij op verantwoorde wijze oorzaak en gevolg aan te pakken. Voor een eerste indruk verstrekken wij u deze informatiemap en hopen u binnenkort te mogen ontmoeten voor een vrijblijvend gesprek.

 • PLAAGDIERENBESTRIJDING
 • In talloze huizen, bedrijven en instellingen hebben ratten, muizen, kakkerlakken en andere schadelijke ongedierte als ’t waren vrij spel. In alle rust en stilte stillen deze nijvere knagers hun immer aanwezige honger met etensware die zij op hun pad vinden. Behalve dat het knaagdier voor een gigantische schadepost kan zorgen, zijn vooral de ratten overbrengers van allerlei ziektes. Vandaar dat bestrijding bittere noodzaak is. Met name waar voedingsmiddelen worden bereid of steeds aanwezig zijn. We noemen: bakkerijen, zuivelwinkels, supermarkten, dierspeciaalzaken, pakhuizen, cateringbedrijven, campings en andere recreatieplaatsen. Verder keukens en/of eetzalen van ziekenhuizen, bejaardentehuizen, hotels, restaurants, gemeente –en rijksinstellingen, luchthavens, enz. enz. Het bestrijden van ongedierte is overigens niet alleen om financiële en gezondheidsredenen een goede zaak, maar kweekt tevens goodwill bij personeel en bezoekers. Om van inspecteurs van hygiënische controlediensten maar te zwijgen.

 • O.M.T. LEVERT SPECIALISTEN
 • Voor elk probleem heeft O.M.T. een pasklare oplossing. Onze jarenlange ervaring staat daar borg voor. Onze specialisten lossen elk probleem op. En daarbij gebruikmakend van zelf ontwikkelde nieuwe producten.


  INSECTENBESTRIJDING

  Naar begin

 • Kakkerlakken.

  Een aantal kakkerlakken van tropische afkomst, hier geïmporteerd door handels- toeristenverkeer, zal zich uitsluitend binnen gebouwen vestigen. Bij voorkeur zullen we dat goed verwarmde gebouwen zijn, flats, bedrijven en vooral plaatsen waar voedsel aanwezig is. Deze insecten kunnen slechts effectief worden bestreden doormiddel van een goed georganiseerde actie van een vakbekwame ongediertebestrijder. Voor een juiste keuze van bestrijdingsmiddel en methode dient voor af de soort te worden vastgesteld. O.M.T. doet dit kosteloos en geeft gericht advies.

 • Insecten

  Grijp niet onmiddellijk naar chemische bestrijdingsmiddelen. Al deze middelen zijn giftig. Vaak blijkt dat ook andere methode afdoende zijn om deze plaagdieren buiten de deur te houden. Een paar mogelijkheden: het invriezen van voorraad, vochtbestrijding, stofzuigen en bijvoorbeeld het goed afdichten van gaten en kieren in de buitenmuur. Een algemeen advies: houdt insecten buiten met vlieggaas. Vraag vrijblijvend om meer gratis advies.

 • Mieren

  Faraomieren en andere tropische mierensoorten moeten worden bestreden. Vooraf dient de juiste soort te worden vastgesteld. Op basis daarvan kan worden geadviseerd over de juiste wijze van bestrijding. Tuinmieren en enkele inheemse mierensoorten zijn eenvoudiger aan te pakken dan uitheemse familieleden. Vaak kan worden volstaan met het toepassen van een vloeibaar bestrijdingsmiddel in de nestopening.

 • Wespen.

  In horecabedrijven en in sommige levensmiddelenindustrieën zijn deze insecten soms buitengewoon hinderlijk. Rond vliegende wespen zijn alleen te bestrijden door weringmaatregelen toe te passen.Wanneer een nest is gevonden, is de populatie vrij eenvoudig uit te roeien. Men brengt daartoe een stuifpoeder in de toegangsopening naar het nest aan. Actieve stoffen, popoxur, pernethrin. Het toepassen van een vloeibaar insecticide wordt ontraden; kan bij uitzonderingen wel bij vrij hangende nesten worden toegepast.


  KNAAGDIERENBESTRIJDING

  Naar begin

 • Ratten en Muizen.

  Waar ratten en muizen huizen, kan binnen korte tijd een flinke schade ontstaan. Wist u dat ratten en muizen tanden hebben die doorgroeien, zodat ze altijd moeten knagen? Vaak zijn deze dieren dan ook de veroorzakers vaan voedselvergiftiging. Een muizen paar kan in één jaar voor 2600 nakomelingen zorgen. Gelet op deze feiten is het niet onverstandig om O.M.T. in te schakelen.


  BESTRIJDING VAN HOUTAANTASTERS

  Naar begin

 • O.M.T. doet houtworm de das om!!

  Hout wordt voortdurend bedreigd Een onlangs gehouden steekproef heeft uitgewezen dat in driekwart van de onderzochte gevallen houtborende insecten in het hout voorkwamen. Het gevolg hiervan miljoenen guldens schade aan woonhuizen, gebouwen en meubels. Daarom is het raadzaam O.M.T. in te schakelen, wanneer houtworm geconstateerd wordt. Bent u er tijdig bij, dan voorkomt u een noodzakelijke en dure vervanging. O.M.T. werkt effectief, afdoende en vanzelfsprekend met de door de rijksoverheid goed gekeurde producten. Allereerst geven wij u , na een grondige inspectie, een vrijblijvende offerte. Pas daarna gaan wij aan de slag. En zit het werk erop, dan kunt u rekenen op een degelijke garantie.
 • Houtworm.

  De klopkever of kleine houtworm is 3-5 mm lang. Het vrouwtje legt zo’n 60 eitjes in scheuren en spleten, waaruit binnen ongeveer 3 weken de larven komen. Zij blijven 2 à 3 jaar al borend in het hout, tot dat zij zich verpoppen. Na een paar weken worden de poppen volwassen insecten, die zich een weg naar buiten bijten. Vandaar de gaatjes van zo’n 1, 5 mm. doorsnede.

 • Boktorbestrijding

  De huis boktor is de grootste en gevaarlijkste houtborder. Het wijfje heeft een lange legboor, waarmee ze per keer ca. 200 eitjes legt, de larve kunnen wel 4 tot 5 jaar in het hout aanwezig zijn. Wanneer de volwassen kever uit komt, zal een grootgedeelte van de dakconstructie aan getast zijn. Dikke balken zijn in enkele jaren nagenoeg verpulverd. Van april tot juli zijn de houtworm en de boktor het actiefst, dit is te zien aan het boormeel. Meestal begint de ellende bij de dakconstructie.


 • ZWAMBESTRIJDING

  Naar begin
  Huiszwam

  Huiszwam

  Kelderzwam

 • Zwam

  De huiszwam is een veelvoorkomende aantasting van de houten delen van het woonhuis. Oorzaak van het ontstaan van een zwamaantasting is een te hoge vochtigheidsgraad van het hout. Voor de ontwikkeling van de zwam is het vocht van groot belang. Door middel van de zogenaamde schimmeldraden (de wortels van de zwam) wordt het vocht aangevoerd. Deze schimmeldraden kunnen over grote afstanden verspreid zijn, en zelfs op muren en beton voorkomen.

  Men kan vaststellen dat er een aantasting van zwammen is wanneer het (natte) hout verkleurt, en bruin wordt. Tevens wordt het aangetaste hout zacht (houtrot) en verliezen de draagbalken hun draagkracht, waardoor de vloeren kunnen doorzakken. Het hout kan scheuren gaan vertonen, zowel met de nerf van het hout mee, als loodrecht op de nerfrichting.

  Bestrijding van aantastingen Om een zwamaantasting te bestrijden is het noodzakelijk dat de vochtigheidsgraad van het hout omlaag wordt gebracht. Dit kan betekenen dat er bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen. Ook kan dit betekenen dat gedeelten van het hout verwijderd en vervangen moeten worden. Het nieuw aan te brengen hout dient voor plaatsing te worden behandeld met een middel dat aantasting door zwammen verhinderd.

  Wanneer stenen muren zijn aangetast dient het stucwerk te worden verwijderd, de voegen te worden schoongekrabd en moet een behandeling van die oppervlakken plaatsvinden met een zwamwerend middel.

  Wanneer de kruipruimte met een zandgrond is aangetast dan moet de bovenste zandlaag van de ruimte worden vervangen door een nieuwe laag die eventueel behandeld is met een zwamwerend middel.

  Deskundige hulp De zwamwerende middelen zijn zeer effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid.


  DUIVENBESTRIJDING

  Naar begin
 • Duivenwering.

 • Duiven en andere vogels kunnen verantwoordelijk zijn voor heel veel overlast, in de vorm geluid en schade aan uw pand of woning.Maar wat dacht u van de hygiëne en de veiligheid?
  De uitwerpselen van een vogel bevat ammoniak, wat het gevelwerk aantast. Het gevelwerk brengt door deze vogels weer de nodige herstelkosten met zich mee.
  Maar niet alleen de uitwerpselen zijn de nodige bedreiging, de nesten zijn ook nog een bron van allerlei schadelijke insecten, die u liever buiten uw pand of woning houdt. Wat dacht u van een verstopping van uw hemelwater afvoer, lekkage enz.
  Heeft u last van duiven en/of andere vogels? O.M.T. kan u ervanaf helpen.

 • O.M.T.Ongediertebestrijding
 • Capadosestraat 80
 • 2523 AG DEN HAAG
 • TEL.: 06.81.93.04.81 of 070.21.14.471
 • Email: omttettero@gmail.com
 • Klik hier voor contact vergeet niet uw telefoonnr. te vermelden